Huyện Vĩnh Tường: Cảnh báo hành vi giả danh công an lừa đảo bán sách

08:11 | 08/11/2018
|

Thời gian gần đây, một số đối tượng xấu có quan điểm chống đối đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đã đăng tải, phát tán trên các trang mạng, Facebook cá nhân bản chụp cuốn sách "Tuyển tập bài viết về dự án đặc khu" ghi Nhà xuất bản trẻ Hà Nội (NXB ảo),

Thời gian gần đây, một số đối tượng xấu có quan điểm chống đối đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đã đăng tải, phát tán trên các trang mạng, Facebook cá nhân bản chụp cuốn sách "Tuyển tập bài viết về dự án đặc khu" ghi Nhà xuất bản trẻ Hà Nội (NXB ảo), gồm 154 trang, trong đó, có 19 bài viết phản ánh những ý kiến trái chiều liên quan đến Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Một số đối tượng chống đối đã chia sẻ đường link tải nội dung và kêu gọi các cá nhân, tổ chức trong cả nước tổ chức in, phát tán cuốn sách nói trên. Tại một số địa phương xuất hiện đối tượng tự xưng là cán bộ thuộc lực lượng công an mang theo giấy giới thiệu giả, lợi dụng danh nghĩa của lực lượng công an đến các cơ quan, doanh nghiệp để bán sách.

Để cảnh báo người dân, cơ quan, doanh nghiệp không bị đối tượng xấu lừa đảo, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Vĩnh Tường đã có văn bản thông báo và đề nghị các phòng ban, cơ quan, các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, rà soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi giả danh công an lừa đảo bán sách và in, phát tán cuốn sách "Tuyển tập bài viết về dự án đặc khu" vi phạm trên địa bàn.

Đồng thời, khuyến cáo người dân khi phát hiện những trường hợp vi phạm thì thông tin, phản ánh ngay tới Phòng Văn hóa - Thông tin và Công an huyện Vĩnh Tường để kịp thời có biện pháp xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm.

Thúy Hường