Nâng cao khả năng ứng phó cho lực lượng PCCC tại chỗ

09:11 | 07/11/2018
|

Theo nhận định của cơ quan chức năng, các vụ cháy khi mới phát sinh nếu được lực lượng PCCC ở cơ sở kịp thời phát hiện, dập tắt sẽ hạn chế được cháy lan, cháy lớn, giảm thiểu thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, các vụ cháy khi mới phát sinh nếu được lực lượng PCCC ở cơ sở kịp thời phát hiện, dập tắt sẽ hạn chế được cháy lan, cháy lớn, giảm thiểu thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. Nhận thức được vai trò quan trọng của lực lượng PCCC tại chỗ, Công an tỉnh đã có nhiều giải pháp, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, đặc biệt là lực lượng PCCC tại chỗ trong công tác PCCC; thúc đẩy phong trào “Toàn dân tham gia PCCC” trên địa bàn tỉnh ngày càng phát huy hiệu quả.

Đội PCCC cơ sở Tập đoàn Prime tập luyện kỹ năng PCCC&CHCN. Ảnh: Dương Hà

Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 2.800 đội PCCC tại chỗ (lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng dân phòng), với hơn 27.000 đội viên. Lực lượng này là hạt nhân, nòng cốt trong xây dựng Phong trào “Toàn dân tham gia PCCC” ngay từ cơ sở. Với sự phát triển kinh tế-xã hội, tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra nhanh chóng, nhu cầu sử dụng nhiên liệu, điện, xăng dầu, khí đốt… ngày càng cao, nguy cơ cháy, nổ vì vậy càng lớn. Bên cạnh công tác tăng cường quản lý Nhà nước của cơ quan chức năng, đòi hỏi mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chú trọng xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, chữa cháy kịp thời khi đám cháy mới phát sinh, chống cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, Phong trào “Toàn dân tham gia PCCC” trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả hoạt động. Với phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) lực lượng PCCC tại chỗ được tổ chức có đủ số lượng, quản lý chặt chẽ và duy trì hoạt động thường xuyên; được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC, trang bị phương tiện…

Hàng năm, công tác huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho lực lượng PCCC tại chỗ được Công an tỉnh quan tâm, chú trọng. Từ năm 2017 đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN đã tổ chức hướng dẫn gần 140 cơ sở tự tổ chức kiểm tra an toàn PCCC và các cơ sở ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC; tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CHCN cho lực lượng chữa cháy dân phòng và lực lượng chữa cháy cơ sở, thu hút hàng chục nghìn đội viên tham gia.

Bên cạnh đó, để nâng cao khả năng ứng phó cho lực lượng PCCC tại chỗ, lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 20 cuộc hội thao PCCC tại cơ sở, với hàng chục đội PCCC tại chỗ tham gia… Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CHCN, những năm qua, gần 50% số vụ cháy đã được lực lượng PCCC tại chỗ dập tắt hiệu quả, không để cháy lan, cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã chú trọng xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng PCCC tại chỗ và quyết tâm không để xảy ra cháy, nổ. Điển hình như Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc, với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức tiếp nhận, bảo quản, bán buôn, bán lẻ xăng dầu, gas trên địa bàn - những mặt hàng có tính chất dễ cháy nổ,nên công tác PCCC luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm và đặt lên hàng đầu. Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ cho cán bộ, công nhân viên về công tác đảm bảo an toàn PCCC được chi nhánh tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đơn vị đã kiện toàn và thành lập Ban Chỉ đạo đảm bảo an toàn PCCC, chú trọng xây dựng và thành lập Đội PCCC cơ sở tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gas.

Đồng thời, phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC, Công an tỉnh tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về PCCC, luyện tập, thực tập phương án chữa cháy và tự kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở trực thuộc. Đến nay, 100% cán bộ, nhân viên của Chi nhánh được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC. Với sự nỗ lực thực hiện tốt công tác an toàn PCCC của toàn thể cán bộ, công nhân viên, từ ngày thành lập đến nay, Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc và các đơn vị trực thuộc không xảy ra cháy, nổ.

Thiếu tá Phạm Văn Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN, Công an tỉnh cho biết, bên cạnh mặt tích cực, việc phát huy vai trò của lực lượng PCCC tại chỗ còn một số bất cập, hạn chế: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở kinh doanh nhỏ, lẻ nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của lực lượng PCCC tại chỗ nên chưa quan tâm đúng mức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và duy trì lực lượng PCCC tại chỗ và cho đây là nhiệm vụ của lực lượng công an. Công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong Phong trào "Toàn dân PCCC" còn chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục…

Thời gian tới, để đảm bảo an toàn PCCC, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra, Công an tỉnh tiếp tục xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ vững mạnh toàn diện, bảo đảm về số lượng và chất lượng; được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC, đầu tư trang bị phương tiện, bảo đảm chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật về PCCC.

Kim Hiền