Trang bị phương tiện, thiết bị làm việc cho Công an xã, thị trấn

09:11 | 06/11/2018
|

Công an xã có vị trí quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT, là lực lượng nòng cốt trực tiếp giải quyết 80% những vấn đề về ANTT phát sinh từ cơ sở. Nhận rõ tầm quan trọng của Công an xã, từ nhiều năm qua,

Công an xã có vị trí quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT, là lực lượng nòng cốt trực tiếp giải quyết 80% những vấn đề về ANTT phát sinh từ cơ sở. Nhận rõ tầm quan trọng của Công an xã, từ nhiều năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chú trọng công tác xây dựng lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh, trong đó có việc trang bị phương tiện, thiết bị làm việc để đảm bảo hoạt động của lực lượng Công an xã. Mới đây, thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục trang bị phương tiện, thiết bị làm việc cho Công an xã, Công an thị trấn nơi chưa bố trí Công an chính quy với tổng kinh phí hơn 6,2 tỷ đồng.

Công an các xã, thị trấn huyện Sông Lô nhận xe mô tô

Trước khi có Pháp lệnh Công an xã, Vĩnh Phúc là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện chế độ phụ cấp hàng tháng đối với Phó trưởng Công an xã và Công an viên. Từ năm 2006, 100% Công an xã được mua sắm trang phục theo niên hạn từ nguồn kinh phí UBND tỉnh cấp.

Đặc biệt, thực hiện Pháp lệnh Công an xã, UBND tỉnh đã triển khai đề án về xây dựng, củng cố toàn diện Công an xã, gồm 8 nội dung liên quan đến tổ chức, chính sách, công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản lý, điều hành của Công an xã. UBND tỉnh đã đầu tư hơn 87 tỷ đồng để xây dựng trụ sở làm việc riêng cho 100% đơn vị Công an xã trên toàn tỉnh; 9,2 tỷ đồng để trang bị công cụ hỗ trợ cho Công an xã; 3,8 tỷ đồng để trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã. Năm 2013, Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp trang bị mỗi Công an xã một tủ sách pháp luật phục vụ công tác chuyên môn.

Bên cạnh việc đảm bảo chế độ, chính sách cho Công an xã, công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cho lực lượng Công an xã cũng được quan tâm và từng bước đi vào nền nếp. Từ đó, Công an xã đã từng bước được củng cố cả về số lượng và chất lượng; hiệu quả công tác được nâng lên rõ rệt.

Các đơn vị Công an xã trên toàn tỉnh đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xây dựng hàng nghìn văn bản về triển khai công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn; tham mưu thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cấp xã.

Công an xã đã hướng dẫn thành lập và làm tốt vai trò nòng cốt của gần 11 nghìn tổ liên gia tự quản về ANTT ở tất cả các thôn dân cư, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã xây dựng và duy trì hoạt động các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở hơn 200 địa bàn. Lực lượng Công an xã đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật.

Tiếp tục thực hiện Pháp lệnh Công an xã về bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Công an xã, ngày 17/7/2017, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc có Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND về trang bị phương tiện, thiết bị làm việc cho Công an xã, thị trấn nơi chưa bố trí Công an chính quy trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho lực lượng Công an xã, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Theo đó, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết với lộ trình từ năm 2018 đến 2020 sẽ tiếp tục trang bị phương tiện, thiết bị làm việc cho Công an xã, gồm bàn ghế làm việc, giường, tủ cá nhân, điện thoại bàn, máy vi tính, máy in, máy phô tô, máy fax và xe mô tô, với tổng kinh phí hơn 6,2 tỷ đồng. Đến ngày 29/9/2018, 100% đơn vị Công an xã và 3 đơn vị Công an thị trấn chưa bố trí Công an chính quy trên địa bàn tỉnh đã được trang cấp mỗi đơn vị 1 xe mô tô.

Đồng chí Lê Trọng Tài, Trưởng Công an xã Tân Lập (Sông Lô) cho biết: Trực tiếp làm công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở nhiều năm qua, đồng chí đã thấy rõ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như của Bộ Công an, Công an tỉnh đối với lực lượng Công an xã cả về công tác tổ chức, xây dựng lực lượng đến chế độ chính sách, trang bị phương tiện làm việc và công cụ hỗ trợ phục vụ công tác. Việc HĐND, UBND tỉnh tiếp tục trang cấp xe mô tô cho Công an xã có ý nghĩa thiết thực trong việc tạo điều kiện cho Công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, đặc biệt đối với những địa bàn vùng núi như Sông Lô.

Cùng chung suy nghĩ với đồng chí Lê Trọng Tài, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Trưởng Công an thị trấn Tứ Trưng (Vĩnh Tường) tin rằng, Công an thị trấn Tứ Trưng nói riêng và lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh nói chung sẽ sử dụng hiệu quả trang thiết bị được cấp, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để không phụ lòng tin của lãnh đạo các cấp, của quần chúng nhân dân.

Bài, ảnh: Ánh - Linh

(Công an tỉnh)