Xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội

09:11 | 05/11/2018
|

Sau 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỉ niệm, không uống rượu bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở”, 

Sau 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỉ niệm, không uống rượu bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở”, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Qua đó, góp phần tích cực xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội, xây dựng hình ảnh Bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh thực hiện nghiêm túc không uống rượu bia trong ngày làm việc, không hút thuốc lá nơi công sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Dương Hà

Ngay sau khi Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy được ban hành, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai đến 100% các cơ quan, đơn vị. Việc tuyên truyền được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, lồng ghép vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Ngày văn hóa chính trị tinh thần của đơn vị hoặc các tọa đàm.

Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về vai trò, ý nghĩa và hiệu quả tích cực khi thực hiện Chỉ thị đối với mỗi cá nhân cũng như tập thể. Bộ phận tham mưu các đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị xây dựng nội quy, quy chế làm việc phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, địa phương nơi đóng quân.

Bộ CHQS tỉnh đẩy mạnh phong trào “Xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt, đẹp, lành mạnh, phong phú” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trong đó, chú trọng đến mục tiêu xây dựng môi trường doanh trại xanh, sạch, đẹp, văn hóa, mà tiêu chí bắt buộc phải làm tốt là không uống rượu bia trong giờ hành chính và không hút thuốc lá nơi công sở.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh nêu cao vai trò gương mẫu trong thực hiện của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm về việc mời cưới tràn lan, việc uống rượu, bia trong ngày làm việc và hút thuốc lá nơi công sở. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị là tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức cũng như xếp loại cơ quan, đơn vị. Hàng năm có kiểm điểm và nêu gương những đơn vị, cá nhân làm tốt, điển hình cũng như rút kinh nghiệm những đơn vị, cá nhân chưa thực hiện tốt.

Đến nay, sau 6 năm triển khai thực hiện, nhìn chung, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã cơ bản chấp hành nghiêm Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy. Qua kiểm tra, đánh giá, hầu hết các cơ quan, đơn vị không còn tình trạng cán bộ, chiến sĩ tụ tập tiếp khách, uống rượu bia trong giờ làm việc, không có tình trạng cán bộ say rượu trong giờ làm việc, tình trạng cán bộ, đảng viên hút thuốc lá nơi công sở đã giảm đáng kể. Nhiều đơn vị treo biển “Cấm hút thuốc” ở các vị trí dễ quan sát và tổ chức các buổi truyền thông về tác hại của thuốc lá tới cán bộ, chiến sĩ. Các hội nghị, gặp mặt, liên hoan có tổ chức ăn uống tại Bộ CHQS tỉnh đều không sử dụng rượu, bia.

Đồng chí Đinh Văn Thiện, Trưởng Ban Chính sách, Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: Ban Chính sách phải thường xuyên tiếp xúc với nhân dân nên hình ảnh của cán bộ, đảng viên đặc biệt được chú trọng. Trước đây, khi chưa có Chỉ thị 11, một số cán bộ vẫn còn mặt đỏ, người có mùi rượu bia tới công sở.

Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên trong ban tuân thủ và thực hiện nghiêm túc, nhất là quy định không uống rượu bia trong giờ làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở. Điều này không chỉ giúp xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, đảng viên, người lính Bộ đội cụ Hồ mà còn trực tiếp nâng cao sức khỏe cán bộ, chiến sĩ.

Về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS đã phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu. Hầu hết các đám cưới của cán bộ, chiến sĩ đều được tổ chức trang trọng, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, đúng quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa địa phương.

Các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, ngày truyền thống của cơ quan, đơn vị, ngành được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc, Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh có 85% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “Đơn vị có môi trường văn hóa tốt”, gần 95% gia đình cán bộ, chiến sĩ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội, thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy. Từ đó, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Bình Duyên