Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện trong LLVT tỉnh

10:10 | 31/10/2018
|

Chất lượng huấn luyện là yếu tố quyết định đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang. Bởi vậy, Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện,

Chất lượng huấn luyện là yếu tố quyết định đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang. Bởi vậy, Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, trong đó, không ngừng đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức huấn luyện, góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 20 (Bộ CHQS tỉnh) thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu với khẩu hiệu “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Ảnh: Dương Hà

Hàng năm, để công tác huấn luyện đạt hiệu quả cao, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Chỉ lệnh công tác quân sự quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng. Trên cơ sở đó, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ cách mạng, quân đội, đơn vị cũng như tầm quan trọng của công tác huấn luyện trong xây dựng quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Trước khi bước vào huấn luyện, các đơn vị đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nêu cao quyết tâm khắc phục khó khăn, gian khổ. Kết hợp giáo dục chính trị với giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống, cập nhật thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.

Trên cơ sở kế hoạch, nhiệm vụ công tác huấn luyện cho các đối tượng khác nhau, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện về mọi mặt từ con người, giáo án, bài giảng đến thao trường, bãi tập, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện; động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ.

Để tạo đột phá trong huấn luyện, khắc phục tình trạng đi theo lối mòn, chạy theo thành tích, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện; 100% cán bộ huấn luyện sử dụng thành thạo ứng dụng tin học trong công tác huấn luyện, nhất là huấn luyện giáo dục chính trị. Trong huấn luyện đã quán triệt tốt phương châm, quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát thực tế chiến đấu, lấy thực hành làm chính, phù hợp với thực tiễn diễn biến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng thế trận khu vực phòng thủ của tỉnh.

Với mỗi nội dung huấn luyện, cán bộ, giáo viên phụ trách đặt ra cụ thể yêu cầu đối với từng người, từng cấp, từng phân đội và thông qua kiểm tra thực tế để đánh giá đúng chất lượng huấn luyện. Công tác huấn luyện chiến đấu được đổi mới toàn diện và triển khai đồng bộ theo phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu. Công tác huấn luyện phân đội có nhiều chuyển biến tích cực.

5 năm qua, theo thống kê của Bộ CHQS tỉnh, quân số tham gia huấn luyện bình quân trong toàn tỉnh đạt 98,7%, kiểm tra các nội dung huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có 75 - 80% đạt khá, giỏi. LLVT tỉnh tham gia hội thi chỉ huy trưởng, chính trị viên Ban CHQS huyện, thành phố cấp Quân khu năm 2018 đạt giải Nhì; tham gia các hội thao, hội thi quốc phòng, thi mô hình học cụ, thi cán bộ huấn luyện giỏi, 100% đơn vị đạt khá trở lên, nhiều tập thể, cá nhân đạt kết quả xuất sắc; 100% cán bộ, giáo viên huấn luyện theo phân cấp, trong đó có 85% đạt loại khá trở lên.

Trong đó, các đơn vị đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; Trung đoàn 834 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thí điểm cho Bộ Quốc phòng về huấn luyện khung B quân dự bị để rút kinh nghiệm trong toàn quân; Trường Quân sự tỉnh đã thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, kỷ luật nghiêm”, đào tạo được 3 lớp trung cấp lý luận chuyên ngành quân sự, 5 lớp đào tạo sĩ quan dự bị, 38 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3; 100% học viên tốt nghiệp loại khá trở lên...

Bên cạnh đó, để nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, kịp thời điều chỉnh công tác huấn luyện, LLVT tỉnh đã chủ động rà soát, bổ sung và luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống cháy nổ, kết quả luyện tập có 100% đơn vị đạt loại khá, nhiều đơn vị đạt loại giỏi, tiêu biểu như: Ban CHQS huyện Sông Lô,Ban CHQS huyện Vĩnh Tường, Đại đội 20, Kho Vũ khí đạn…

Trong quá trình tổ chức huấn luyện, các đơn vị LLVT thường xuyên chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị; kết hợp với địa phương làm tốt công tác dân vận, phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn.

Tiếp tục thi đua thực hiện tốt 3 khâu đột phá về “huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu”, “tổ chức biên chế và cải cách hành chính”, “xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và pháp luật Nhà nước”, thời gian tới, LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Đồng thời, không ngừng đổi mới, ứng dụng rộng rãi khoa học công nghệ trong huấn luyện, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ.

Bình Duyên