Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Partron Vina

08:10 | 12/10/2018
|

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh vừa tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Công ty TNHH Partron Vina (KCN Khai Quang, TP. Vĩnh Yên)


Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh vừa tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Công ty TNHH Partron Vina (KCN Khai Quang, TP. Vĩnh Yên)

Cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Partron Vina thực tập phương án chữa cháy

Tại buổi bồi dưỡng, CBCNV Công ty TNHH Partron Vina đã được truyền đạt một số nội dung cơ bản của Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; các thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ và Bộ Công an; một số kiến thức cơ bản về PCCC&CNCH; phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng PCCC; phương pháp lập và thực tập phương án chữa cháy, biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy; phương pháp kiểm tra an toàn về PCCC...

Cũng tại buổi bồi dưỡng, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã hướng dẫn CBCNV Công ty TNHH Partron Vina thực tập chữa cháy theo các tình huống trong phương án của công ty và phương án của lực lượng Cảnh sát PCCC đã được phê duyệt. Qua đó, rèn luyện khả năng huy động, sử dụng lực lượng, phương tiện, tổ chức chỉ huy, biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, sự phối hợp giữa các lực lượng và việc phục vụ chữa cháy phù hợp với từng giai đoạn của từng tình huống cháy.

Đây là hoạt động thường niên của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh,nhằm giúp CBCNV, đội PCCC cơ sở của Công ty TNHH Partron Vina nắm vững các quy định của pháp luật về công tác PCCC&CNCH, những kiến thức cơ bản về công tác PCCC&CNCH; biết cách sử dụng thành thạo các phương tiện, dụng cụ chữa cháy và CNCH tại chỗ; rèn luyện khả năng xử lý tình huống do cháy, nổ gây ra…

Tin, ảnh: Minh Hường