Cụ Nguyễn Văn Yên, 94 tuổi, đảng viên 72 năm tuổi Đảng, xã Cao Phong, huyện Sông Lô: Đẩy mạnh thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo việc làm ổn định cho người lao động ngay tại quê hương

04:10 | 14/10/2020
|

Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi rất vui bởi trong nhiệm kỳ qua (2015-2020), dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều khu, cụm công nghiệp thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, hoạt động SXKD, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn.

Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi rất vui bởi trong nhiệm kỳ qua (2015-2020), dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều khu, cụm công nghiệp thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, hoạt động SXKD, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn.

Cụ Nguyễn Văn Yên, 94 tuổi, đảng viên 72 năm tuổi Đảng, xã Cao Phong, huyện Sông Lô.

Trên địa bàn xã Cao Phong và một số xã lân cận, số lượng con em địa phương làm việc tại các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp khá lớn. Với thu nhập ổn định trung bình từ 5-8 triệu đồng/người/tháng, đời sống người dân được nâng lên, xây dựng được nhà cửa khang trang, có điều kiện cho con em được học hành...

Tuy nhiên, trên thực tế, tôi thấy rằng, nhiều lao động, con em địa phương phải đi làm việc khá xa tại các khu công nghiệp ở huyện Bình Xuyên, thành phố Vĩnh Yên hay tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ); chi phí cho sinh hoạt, ở trọ khá lớn...

Trong khi đó, trên địa bàn huyện đã quy hoạch chi tiết một số khu công nghiệp như Sông Lô 1, Sông Lô 2 và cụm công nghiệp Đồng Thịnh đã thu hút được doanh nghiệp đầu tư SXKD...

Vì vậy, tôi mong muốn trong thời gian tới, các cấp, các ngành, lãnh đạo địa phương tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, thu hút các doanh nghiệp đầu tư hoàn thiện hạ tầng các KCN này, tạo sự đột phá trong phát triển công nghiệp địa phương, khai thác tiềm năng quỹ đất rộng và nguồn nhân lực dồi dào, giúp con em địa phương có việc làm, thu nhập ổn định ngay trên chính quê hương...

Lưu Nhung (ghi)