Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Nhân Lý Lê Thị Hương, xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên: Quan tâm huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể

03:10 | 13/10/2020
|

Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với những cơ chế, chính sách hỗ trợ tích cực, khu vực kinh tế tập thể (KTTT) của tỉnh đã có những chuyển biến rõ rệt cả về chất và lượng.


Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với những cơ chế, chính sách hỗ trợ tích cực, khu vực kinh tế tập thể (KTTT) của tỉnh đã có những chuyển biến rõ rệt cả về chất và lượng.

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Nhân Lý Lê Thị Hương

Một số HTX được sắp xếp lại về quy mô, lĩnh vực hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương và hoạt động ngày càng có hiệu quả.

Trong đó, nhiều mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới đã mạnh dạn đầu tư, ứng dụng tiến bộ KHKT liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ với các doanh nghiệp đã giúp tăng giá trị hàng hóa, ổn định đầu ra và hình thành sản phẩm chủ lực của địa phương, góp phần đổi mới tổ chức sản xuất, thực hiện hiệu quả mục tiêu tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

Nhiều HTX đã cùng với chính quyền địa phương tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn, giúp đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Mặc dù vậy, đóng góp của khu vực KTTT vào GDP của tỉnh còn thấp, sản phẩm HTX mang thương hiệu của tỉnh còn ít, chưa tạo dựng được uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Tôi mong rằng, trong nhiệm kỳ mới, tỉnh sẽ tiếp tục huy động và phân bổ các nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT, nhất là các loại hình HTX nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp, hỗ trợ tích cực phát triển kinh tế hộ nông dân.

Lưu Nhung (ghi)