Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1

02:10 | 12/10/2020
|

Trước những thông tin phản ánh về việc sách giáo khoa môn tiếng Việt lớp 1 có một số nội dung chưa phù hợp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ vừa ký công văn gửi Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 đề nghị rà soát, báo cáo về nội dung sách giáo khoa môn tiếng Việt lớp 1.


 

 

Trước những thông tin phản ánh về việc sách giáo khoa môn tiếng Việt lớp 1 có một số nội dung chưa phù hợp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ vừa ký công văn gửi Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 đề nghị rà soát, báo cáo về nội dung sách giáo khoa môn tiếng Việt lớp 1.

Ảnh minh họa

 

Theo nội dung công văn, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa đã tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1. Căn cứ kết quả thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 để các nhà trường lựa chọn, triển khai các hoạt động dạy học theo quy định.

Trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình triển khai chương trình, sách giáo khoa mới ở một số địa phương. Kết quả kiểm tra cho thấy, sách giáo khoa lớp 1 đã được các nhà trường lựa chọn, tổ chức dạy học, bước đầu đáp ứng yêu cầu; học sinh lớp 1 được làm quen với phương pháp dạy học mới, hứng thú và tự tin trong học tập.

Tuy nhiên, trong vài ngày qua, trên các phương tiện truyền thông đại chúng có phản ánh về việc sách giáo khoa môn tiếng Việt lớp 1 có một số nội dung chưa phù hợp đối với học sinh lớp 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 rà soát, kiểm tra các nội dung báo chí nêu, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 17-10-2020.

(Theo hanoimoi.com.vn)