Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn dân PCCC, tháng an toàn PCCC

08:10 | 02/10/2018
|

Thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh chỉ đạo, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức và nhân dân được nâng lên, góp phần kiềm chế số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.


Thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh chỉ đạo, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức và nhân dân được nâng lên, góp phần kiềm chế số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Công an tỉnh, tình hình cháy, nổ có nơi, có lúc diễn ra phức tạp, gây thiệt hại lớn về tài sản. Từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 28 vụ cháy, làm 1 người chết, 10 người bị thương, thiệt hại về tài sản trị giá khoảng 100 tỷ đồng và 7 ha rừng.

Để chủ động công tác phòng ngừa, hạn chế cháy, nổ xảy ra, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Toàn dân PCCC (4/10), Tháng an toàn PCCC (tháng 10/2018), Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin giao tiếp điện tử tỉnh và các đơn vị, địa phương phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền về trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, cơ sở, của cá nhân, chủ hộ gia đình trong việc thực hiện công tác PCCC.

Công an tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra, phúc tra về công tác PCCC đối với các cơ sở trọng điểm, cơ sở có nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao; phát hiện, đôn đốc chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót về PCCC, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành, cố tình vi phạm; tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC ở các đơn vị, cơ sở trọng điểm về PCCC, các hộ kinh doanh ở chợ, các hộ kết hợp nhà ở với kinh doanh; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị rà soát, củng cố hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ; phấn đấu trong Ngày toàn dân PCCC, Tháng an toàn PCCC không để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản...

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC nhân Ngày toàn dân PCCC, Tháng an toàn về PCCC. Duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ theo quy định. Chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thuộc thẩm quyền quản lý. Mỗi huyện, thành phố tổ chức thực tập ít nhất 1 phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, tập trung vào các chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, nơi tập trung đông người, khu công nghiệp và làng nghề...

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác PCCC; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC và thường xuyên duy trì tốt các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và khắc phục ngay những sơ hở, tồn tại, thiếu sót, vi phạm các quy định về PCCC...

Thúy Hường