Xử lý vi phạm hành chính 7 vụ về hành vi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hết hạn sử dụng

09:07 | 09/07/2018
|

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 568 cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Qua kiểm tra thực tế, các cơ sở đa số kinh doanh phân bón kết hợp với kinh doanh thuốc BVTV; 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 568 cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Qua kiểm tra thực tế, các cơ sở đa số kinh doanh phân bón kết hợp với kinh doanh thuốc BVTV; vi phạm trong kinh doanh vật tư nông nghiệp vẫn xảy ra nhưng mức độ, số lượng hàng hóa vi phạm không lớn, các hành vi vi phạm chủ yếu như kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

Trong 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra 10 vụ; xử lý vi phạm hành chính 7 vụ về hành vi buôn bán thuốc BVTV, phân bón hết hạn sử dụng, không niêm yết giá bán phân bón, không xếp phân bón lên kệ mà để tiếp xúc trực tiếp với nền nhà, không duy trì đầy đủ điều kiện theo Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón, với số tiền gần 28 triệu đồng; buộc tiêu hủy gần 74 kg thuốc BVTV, 12 kg phân bón hết hạn sử dụng.

Phùng Hải