Bộ CHQS tỉnh hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng

09:03 | 30/03/2018
|

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các đơn vị quân đội, sự phối hợp hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các địa phương, các điểm đất quốc phòng do Bộ CHQS tỉnh quản lý sử dụng đều đúng mục đích, không để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm. 

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các đơn vị quân đội, sự phối hợp hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các địa phương, các điểm đất quốc phòng do Bộ CHQS tỉnh quản lý sử dụng đều đúng mục đích, không để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm. Qua đó, góp phần giữ vững thế trận quốc phòng, an ninh, thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, cơ động của lực lượng vũ trang toàn tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh được giao quản lý, sử dụng 48 điểm đất quốc phòng với tổng diện tích hơn 720ha, phân bố trên địa bàn 9 huyện, thành, thị. Các điểm đất quốc phòng đều được các đơn vị sử dụng để đóng quân, làm thao trường huấn luyện, xây dựng các công trình chiến đấu và kho trạm cho lực lượng vũ trang tỉnh.

Quản lý, sử dụng đất quốc phòng hiệu quả, đảm bảo thao trường cho công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh Dương Hà

Nhiều điểm nằm ở khu vực địa bàn trọng yếu, có ý nghĩa chiến lược trong thế trận quân sự khu vực phòng thủ của tỉnh, huyện, đồng thời là địa bàn trọng điểm phát triển KT-XH của địa phương.

Một số điểm đất khi tiếp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, thủ tục giấy tờ về quyền sử dụng đất, diện tích đất trên hồ sơ so với thực tế còn sai lệch, ranh giới, mốc giới chưa rõ ràng.

Đặc biệt, các điểm đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng do trước đó địa phương đã có quyết định giao đất cho các tập thể và cá nhân, các hộ gia đình quản lý, sử dụng dẫn đến việc hoàn chỉnh các thủ tục, giấy tờ hợp pháp đất quốc phòng gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện Chỉ thị 90 của Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy chế lãnh đạo, tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng cụ thể hóa thành nội dung, biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện và xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng đất quốc phòng phù hợp với thực tiễn; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh các văn bản quy định của Nhà nước liên quan đến sử dụng đất đai. Từ đó, cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích.

Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tiến hành kiểm kê, rà soát thực trạng quỹ đất quốc phòng, xác định mốc giới, ranh giới để quản lý chặt chẽ hơn; hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng; quy hoạch chi tiết các điểm đất doanh trại, thao trường, công trình đất quốc phòng và hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ về đất đai.

Đến nay, đã có 10/48 điểm đất quốc phòng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với hơn 110ha; 16/48 điểm đất có quyết định vị trí đóng quân với tổng diện tích gần 100ha.

Các điểm đất chưa hoàn thiện hồ sơ giấy tờ về đất chủ yếu là các điểm đất thao trường, đất quy hoạch xây căn cứ quân sự, khu tập trung quân nhân dự bị và các điểm đất mới có quyết định giao đất của UBND tỉnh. Các điểm đất chuyển đổi và chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình, thủ tục quy định của pháp luật; kịp thời giải quyết những vướng mắc, không để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ CHQS tỉnh, công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Một số cơ quan, đơn vị chưa coi trọng công tác kiểm tra việc quản lý, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng.

Vai trò của đội ngũ cán bộ chuyên môn và hướng dẫn của cơ quan chức năng các cấp chưa được phát huy đầy đủ, công tác phối hợp chưa chặt chẽ trong việc giải quyết những vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Một số đơn vị chưa chủ động lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Các điểm đất quy hoạch, sử dụng cho mục đích quốc phòng chưa có quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền đều do chưa xác định rõ ranh giới, mốc giới, diện tích khiến công tác quản lý đất quốc phòng gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các văn bản của Nhà nước, của Bộ Quốc phòng, Quân khu đến từng đơn vị về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân tiếp tục rà soát, kiểm tra, thường xuyên bổ sung, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bổ sung ranh giới, mốc giới, diện tích trên thực địa của từng điểm đất quốc phòng được giao quản lý, phấn đấu đến năm 2020 có trên 95% diện tích đất quốc phòng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thúy Hường