Đảng bộ Quân sự tỉnh: Phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4

09:01 | 29/01/2018
|

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ Quân sự tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần lãnh đạo LLVT tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ Quân sự tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần lãnh đạo LLVT tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để có kết quả đó, một trong những giải pháp được thực hiện quyết liệt, hiệu quả là phát huy tốt vai trò của người đứng đầu, chỉ huy các cấp, đơn vị.

Cán bộ, đảng viên Đại đội 27, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh bảo dưỡng phương tiện, vật tư phục vụ sẵn sàng chiến đấu.Ảnh: Dương Hà

Nghị quyết T.Ư (khóa XII) đã chỉ rõ vai trò lãnh đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương là một trong những yếu tố trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Bám sáttinh thần đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn chú trọng việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị; thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nêu gương tự phê bình và phê bình được đẩy mạnh ở tất cả các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ. 100% cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, nhân viên được học tập, quán triệt nội dung, tầm quan trọng của việc thực hiện nghị quyết T.Ư 4 trong giai đoạn hiện nay trên cơ sở xác định rõ vai trò cá nhân, tập thể, người đứng đầu trong việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm, những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Hình thức tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ, đảng viên được lồng ghép phong phú vào các hoạt động phong trào và các buổi sinh hoạt đảng hàng tháng của cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sức lan tỏa, sự thống nhất trong tư tưởng cũng như hành động của từng cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, nhân viên ở các đơn vị. Qua đó, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp uốn nắn kịp thời.

Việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình được thực hiện tốt ở 100% cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trên tinh thần dân chủ, chặt chẽ, khoa học, xây dựng và tránh hình thức. Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ thực trạng, mức độ, nguyên nhân, trách nhiệm về những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa của cán bộ, đảng viên và đề xuất những biện pháp khắc phục, đấu tranh ngăn chặn các khuyết điểm, hạn chế gặp phải. Trong thực hiện kiểm điểm ở các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt chú trọng và tập trung làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao. Cá nhân người đứng đầu cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng phải luôn thẳng thắn trong tự phê bình, không ngại nhận khuyết điểm, thiếu sót của bản thân và không ngại việc chỉ ra khuyết điểm, thiếu sót của người khác để điều chỉnh, khắc phục. Nhờ vậy, sau tổ chức kiểm điểm hàng năm, tư tưởng cán bộ, đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng đều có bước chuyển biến tích cực, tính chủ động, tự chịu trách nhiệm, đoàn kết và khả năng khối hợp trong thực hiện nhiệm vụ ở các cán bộ, đảng viên được nâng lên. Vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thể hiện nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Từ việc quyết liệt triển khai giải pháp nhằm phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, sự nêu gương củangười đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ Quân sự tỉnh có những chuyển biến rõ nét và đạt được kết quả thiết thực. Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao như: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu của tỉnh; chủ động tham gia phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức tốt các cuộc diễn tập; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Kết quả phân loại năm 2017, đảng bộ có gần 90% tổ chức đảng và 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý. LLVT tỉnh được xây dựng vững mạnh toàn diện, ngày càng nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bình Duyên