Huyện Lập Thạch : Vi phạm về trật tự an toàn giao thông gia tăng

08:01 | 10/01/2018
|

Trong năm 2017, trên địa bàn huyện Lập Thạch, tình hình vi phạm hành chính ở một số lĩnh vực đã được kiềm chế. Tuy nhiên, tình hình vi phạm về an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhất là vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, vi phạm về thuế, gian lận thương mại, hàng giả, an toàn vệ sinh thực phẩm có chiều hướng gia tăng.

Trong năm 2017, trên địa bàn huyện Lập Thạch, tình hình vi phạm hành chính ở một số lĩnh vực đã được kiềm chế. Tuy nhiên, tình hình vi phạm về an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhất là vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, vi phạm về thuế, gian lận thương mại, hàng giả, an toàn vệ sinh thực phẩm có chiều hướng gia tăng.

Tổng số vụ vi phạm hành chính đã bị xử phạt trên địa bàn huyện là 4.364 vụ, giảm 1.150 vụ so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, cấp huyện xử phạt 4.320 vụ, cấp xã xử phạt 44 vụ, chiếm tỷ lệ cao nhất thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ với 3.965 vụ (90,85%); lĩnh vực thuế với 165 vụ, chiếm 3,78%; an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội 103 vụ, chiếm 2,36%; đất đai 8 vụ, chiếm 0,18%...

Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành 4.453 quyết định, giảm 1.080 quyết định so với cùng kỳ năm 2016. Số quyết định đã thi hành xong: 4.048 quyết định. Số tiền phạt thu được hơn 2,2 tỷ đồng; số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu gần 67 triệu đồng.

Ngoài ra, còn có 405 quyết định chưa thi hành xong. Nguyên nhân do nhiều trường hợp người vi phạm có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên còn chậm trong việc thực hiện quyết định; ý thức chấp hành pháp luật của một số đối tượng vi phạm chưa nghiêm túc; không có việc làm ổn định, bỏ địa phương đi làm ăn xa, không có tài sản để thực hiện cưỡng chế; công tác cưỡng chế tài sản còn phức tạp, khó thực hiện dẫn tới việc các đối tượng cố tình chây ỳ, không chấp hành quyết định xử phạt.

Khánh Linh