Siết chặt công tác quản lý trật tự đô thị, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại

04:12 | 27/12/2017
|

Những năm qua, cùng với sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, các cấp ủy Đảng và chính quyền thành phố Vĩnh Yên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị. 

Những năm qua, cùng với sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, các cấp ủy Đảng và chính quyền thành phố Vĩnh Yên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị. Đặc biệt, sau 6 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 27/1/2011 của Thành ủy Vĩnh Yên về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác quản lý trật tự đô thị, nếp sống và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố đã đi vào nền nếp.

Để công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đạt hiệu quả thiết thực, từ đầu năm đến nay, thành phố đã ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo về lĩnh vực quản lý trật tự đô thị. Đặc biệt, tập trung xử lý, duy trì trật tự đô thị tại các điểm nóng, thường xuyên xảy ra vi phạm về trật tự đô thị như: Khu vực chợ Vĩnh Yên, khu vực chợ tạm, khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh (địa điểm mới tại phường Đồng Tâm), khu vực chợ Bảo Sơn, vườn hoa Dốc Láp, đường Kim Ngọc…; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị tại các xã, phường và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị.

Nâng cao ý thức và nhận thức của người dân trong việc giữ gìn trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn chú trọng công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh đô thị cho mọi tầng lớp nhân dân, thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Thực hiện Kế hoạch số 1919/KH-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, UBND thành phố Vĩnh Yên đã ban hành kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo và phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên; tổ chức hội nghị triển khai và tiến hành ra quân đồng loạt ở 100% xã, phường.

Tính đến trước ngày tổ chức ra quân (22/4/2017), trên toàn thành phố có hơn 2.600 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị; sau ra quân, đã xử lý được gần 2.360 trường hợp vi phạm, đạt 90%. Trong đợt ra quân, thành phố đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của đại đa số người dân trong công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Nhiều bục, bệ lên xuống, bậc tam cấp, biển quảng cáo đặt sai quy định được phá dỡ; nhiều điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị tồn tại từ lâu được giải tỏa...

Trong năm 2017, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố đã kiểm tra 326 trường hợp trong các lĩnh vực xây dựng-đất đai và giao thông. Qua kiểm tra, đã tiến hành phát hiện và lập biên bản đối với 194 trường hợp vi phạm. Trong đó, lĩnh vực xây dựng - đất đai lập 57 biên bản; lĩnh vực giao thông lập 137 biên bản. Đồng thời, qua các đợt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm, đã tiến hành thu giữ 187 biển quảng cáo; 730 ghế nhựa, ghế tựa các loại; 100 bàn nhựa; 23 bạt che nắng, 13 xe cải tiến và nhiều đồ dùng, vật phẩm vi phạm khác.

Để có được những kết quả khả quan trong quản lý trật tự đô thị, phải kể đến sự tập trung chỉ đạo sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự quyết liệt của ngành chuyên môn; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành chức năng của thành phố và chính quyền xã, phường trong kiểm tra, xử lý các vi phạm, góp phần tạo đường thông, hè thoáng... Nếp sống của người dân và bộ mặt đô thị Vĩnh Yên từng bước khởi sắc, ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý trật tự đô thị từng bước được nâng cao.

Tuy nhiên, công tác quản lý, duy trì trật tự đô thị thành phố Vĩnh Yên còn bộc lộ một số hạn chế như: Việc duy trì trật tự đô thị chưa thực hiện thường xuyên, liên tục; tình trạng tái vi phạm có chiều hướng gia tăng; công tác phối hợp giữa UBND các xã, phường với Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố trong xử lý vi phạm có lúc, có nơi chưa tốt, chưa chặt chẽ; các xã, phường chưa thực sự chủ động, sát sao với công tác quản lý trật tự đô thị; tình trạng xây dựng không phép, trái phép còn xảy ra trên địa bàn một số nơi, chưa được xử lý dứt điểm...

Để công tác quản lý trật tự đô thị ngày càng đi vào chiều sâu, Thành ủy, UBND thành phố Vĩnh Yên có chủ trương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý vỉa hè, lòng đường, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và bảo vệ môi trường; Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên về việc đẩy mạnh công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn; tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý trật tự đô thị; nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị và có cơ chế, chính sách hỗ trợ đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý trật tự đô thị.

Đặc biệt, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố phối hợp với UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, đảm bảo mỹ quan đô thị. Đồng thời, tổ chức rà soát, nghiên cứu xây dựng Đề án quản lý vỉa hè trên địa bàn thành phố, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về hè phố và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc sử dụng vỉa hè theo đúng quy định của pháp luật.

Hồng Chiến