Công an xã Bắc Bình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác

03:09 | 13/09/2017
|

Thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,

Thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Chi bộ Công an xã Bắc Bình (Lập Thạch) đã tích cực tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, tạo động lực giúp đơn vị làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Công an xã Bắc Bình (Lập Thạch) bàn phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Xác định nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là việc làm cần thiết, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, là yêu cầu cấp thiết trong việc đẩy lùi tiêu cực, yếu kém, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần phục vụ nhân dân, thời gian qua, Chi bộ Công an xã Bắc Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo lời Bác sâu rộng trong toàn lực lượng; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của người CAND, giữ vững kỷ cương, điều lệnh và đoàn kết nội bộ. Tích cực nâng cao ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, nâng cao công tác giữ gìn ANCT, TTATXH tại địa phương. Chi bộ đã gắn nội dung học và làm theo Bác với phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Chi bộ Công an xã Bắc Bình đã thực sự tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về hành động, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng; góp phần giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, Chi ủy Chi bộ xác định: Trước hết phải kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; giữa tuyên truyền, giáo dục với hiệu quả và chất lượng công tác chuyên môn. Trên cơ sở đó, chi bộ thường xuyên quán triệt, triển khai đầy đủ các nội dung học tập và làm theo lời Bác tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị. Cụ thể hóa việc học tập và làm theo lời Bác trong xây dựng và thực hiện các chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Chú trọng xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao. Đội ngũ cán bộ, lãnh đạo đơn vị luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Biểu hiện rõ nét nhất trong chuyển biến về tư tưởng, nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị chính là ý thức giữ gìn đoàn kết, thống nhất, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, có lối sống lành mạnh; tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ.

Trong công tác chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ công an xã đã tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội;phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm, quản lý giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”; xây dựng, củng cố và duy trì có hiệu quả 77 tổ liên gia tự quản và 7 tổ an ninh nhân dân ở 7 thôn dân cư; duy trì mô hình “Thôn tự quản về ANTT” ; xây dựng các mô hình kết hợp giữa lực lượng công an và quân sự tuần tra nhân dân, đảm bảo ANTT… Trong năm 2016 và 8 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn xã Bắc Bình xảy ra 21 vụ việc liên quan đến ANTT, Công an xã đã điều tra, xử lý 10/10 vụ việc thuộc thẩm quyền...

Đồng chí Nguyễn Khắc Thính, Bí thư chi bộ, Trưởng công an xã Bắc Bình cho biết: Để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05, Chi bộ Công an đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: Tiếp tục tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách của Bác là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ... tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Chi bộ ngày càng TSVM.

Bài, ảnh: Ngô Tuấn Anh