Đảng bộ huyện Vĩnh Tường tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác PCCC

09:09 | 12/09/2017
|

Những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Tường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả tích cực; góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Tường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả tích cực; góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 47 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC, Huyện ủy Vĩnh Tường đã ban hành kế hoạch chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn thực hiện tốt công tác PCCC&CNCH. 2 năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường đã ban hành 19 văn bản chỉ đạo về công tác PCCC&CNCH. UBND huyện ra quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra công tác PCCC tại các chợ, trung tâm thương mại; kiểm tra việc thực hiện các quy định về PCCC tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí đốt hóa lỏng; kiểm tra công tác ATVSLĐ - PCCC tại các cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp và khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Qua kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh và yêu cầu các cơ quan, đơn vị có những tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC khắc phục kịp thời.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật PCCC luôn được các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Tường chú trọng thực hiện tương đối tốt. Thông qua các hình thức tuyên truyền phong phú như: Tổ chức các lớp tập huấn, xây dựng các bản tin, phóng sự truyền hình, các khẩu hiệu, tranh, pa nô, áp phích… đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH đến mỗi cán bộ, đảng viên, từng hộ gia đình, người lao động giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác này.

Xác định công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cấp, ngành tập trung xây dựng Phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH gắn với xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và chuyên ngành. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 194 đội PCCC dân phòng, 335 đội PCCC cơ sở với hơn 5.700 đội viên, được trang bị tương đối đầy đủ dụng cụ, phương tiện chữa cháy; xây dựng và duy trì 7 mô hình điển hình tiên tiến về PCCC ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và khu dân cư.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong các vụ cháy xảy ra trên địa bàn, UBND Vĩnh Tường đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC số 3 tổ chức chữa cháy kịp thời và khắc phục hậu quả do cháy gây ra. Chính vì vậy, trong 2 năm qua, trên địa bàn huyện xảy ra 29 vụ cháy, không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCCC trên địa bàn huyện Vĩnh Tường vẫn còn một số tồn tại như: Nhận thức về trách nhiệm của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn, các cơ sở trong diện quản lý về PCCC còn hạn chế; công tác PCCC&CNCH đôi khi còn chưa được quan tâm đúng mức, chưa thực hiện đầy đủ quy định pháp luật về PCCC phải xử lý vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC ở cơ sở tuy đã được quan tâm, chú trọng nhưng chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục; trong một số cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc, có nơi chưa thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC hiệu quả chưa cao, ý thức của một bộ phận cán bộ, công chức và nhân dân còn lơ là, chủ quan, mất cảnh giác dẫn đến xảy ra một số vụ cháy...

Thời gian tới, nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn, Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch UBND tỉnh và của Huyện ủy thực hiện Chỉ thị 47 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác PCCC; nâng cao hiệu quảquản lý Nhà nước về công tác PCCC; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác PCCC. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC cho cán bộ, hội viên, nhân viên và nhân dân trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC, phát hiện sớm các sơ hở, thiếu sót, tồn tại là nguyên nhân trực tiếp có thể gây cháy, nổ để khắc phục kịp thời. Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC, xây dựng và củng cố lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tổ chức rà soát, bổ sung các điều kiện an toàn về PCCC, đảm bảo các điều kiện cơ bản phục vụ công tác chữa cháy tại các đơn vị, cơ sở, khu dân cư...

Thúy Hường