Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công xuất sắc”

05:09 | 11/09/2017
|

Chiều 11/9/2017, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công xuất sắc" trong tham gia diễn tập Tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường miền Bắc.

Chiều 11/9/2017, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công xuất sắc" trong tham gia diễn tập Tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường miền Bắc.

Trong thời gian từ 11/9 – 6/10/2017, Bộ CHQS tỉnh tổ chức đợt thi đua cao điểm nhằm cổ vũ, động viên các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập MB-17 phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động khắc phục khó khăn làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập sát thực tế, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Việt Đức, Phó Chính ủy, Phụ trách Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sỹ các cơ quan đặc biệt là những đồng chí được giao nhiệm vụ trực tiếp tham gia diễn tập cần tập trung quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, quyết định về tổ chức chuẩn bị và tham gia diễn tập Tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường miền Bắc. Tham mưu với Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng hệ thống văn kiện, bảo đảm cho nhiệm vụ diễn tập, chất lượng cao, đúng thời gian quy định; các chiến sỹ chủ động nghiên cứu, học tập, nắm chắc nội dung, liên hệ sát với thực tiễn cơ quan, đơn vị, cương vị đảm nhiệm. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, kỹ thuật trong quá trình diễn tập. Chấp hành nghiêm các quy định của Ban Chỉ đạo cấp trên về quản lý các văn kiện, tài liệu diễn tập, không để lộ, mất tài liệu quân sự. Sau đợt cao điểm, cán bộ, chiến sỹ 4 cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh sẽ hoàn thành thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua, góp phần xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kết thúc đợt thi đua cao điểm, các cơ quan, đơn vị tổ chức sơ kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung, mục tiêu của đợt thi đua cao điểm.

Minh Phương

(Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh)