Huyện Vĩnh Tường: 48 trường hợp vi phạm Luật Đất đai

10:09 | 07/09/2017
|

Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Tường, trong tháng 8/2017, trên địa bàn huyện phát sinh 2 trường hợp vi phạm Luật Đất đai ở xã Vân Xuân. Lũy kế 8 tháng năm 2017, toàn huyện phát sinh 48 trường hợp vi phạm Luật Đất đai với diện tích gần 7.000 m2, 

Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Tường, trong tháng 8/2017, trên địa bàn huyện phát sinh 2 trường hợp vi phạm Luật Đất đai ở xã Vân Xuân. Lũy kế 8 tháng năm 2017, toàn huyện phát sinh 48 trường hợp vi phạm Luật Đất đai với diện tích gần 7.000 m2, ở 13 xã, thị trấn: Chấn Hưng, Tân Tiến, Nghĩa Hưng, Vĩnh Thịnh, Thượng Trưng, An Tường, Yên Lập, Đại Đồng, Bình Dương, Lý Nhân, Thổ Tang, Phú Đa và Vân Xuân. Chính quyền các địa phương đã xử lý 35/48 trường hợp vi phạm, đạt 73%.

Để xử lý dứt điểm những những trường hợp vi phạm Luật Đất đai mới phát sinh mới trong năm 2017, Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai để nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Đồng thời, huyện tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp như: Ngừng cung cấp điện sinh hoạt, điện sản xuất kinh doanh đối với các trường hợp vi phạm Luật Đất đai; kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nếu để xảy ra các vi phạm tại địa phương mình quản lý nhưng không có biện pháp phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm...

Thúy Hường