Sôi nổi phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện Yên Lạc

05:08 | 28/08/2017
|

Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Yên Lạc đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Yên Lạc đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Phong trào được phát động và duy trì thường xuyên, đóng vai trò quan trọng, tạo động lực thúc đẩy lực lượng vũ trang huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

LLVT xã Đại Tự (Yên Lạc) thi đua sáng tạo mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện hàng năm. Ảnh Toàn Nguyễn

Để phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Lạc thực sự có hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu, những năm qua, cơ quan quân sự các cấp trên địa bàn huyện tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo LLVT huyện quán triệt sâu sắc tư tưởng “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phương châm “3 trực tiếp”: Xây dựng kế hoạch, phát động thi đua, kiểm tra,đánh giá kết quả và bình xét khen thưởng. Kế hoạch thi đua hàng năm xác định rõ chủ đề, nội dung, chỉ tiêu và biện pháp thực hiện, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 03 và 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo Bác, các cuộc vận động, phong trào thi đua của các ngành, các tổ chức quần chúng trong quân đội và của địa phương. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm và thi đua đột kích, tổ chức các hội thi, hội thao, tham quan, học tập mô hình điểm, thu hút nhiều lực lượng, nhiều tổ chức tham gia với tinh thần tích cực, tự giác và trách nhiệm cao.

Đặc biệt, để tạo khí thế thi đua sôi nổi ở các đơn vị, cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng công tác phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Từ đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng được giao. Chất lượng công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng ngày càng được nâng cao. 5 năm qua, phong trào TĐQT đã thực hiện tốt 3 khâu đột phá về: Huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức biên chế và cải cách hành chính; xây dựng lực lượng chính quy, chấp hành kỷ luật và pháp luật. Động viên các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát thực tế, có nhiều sáng kiến cải tiến mô hình, học cụ; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng hoàn thành 100% kế hoạch, quân số đạt 99,2%; kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% đạt khá, giỏi; tham gia các hội thi, hội thao đều đạt khá, giỏi và an toàn tuyệt đối, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao với chất lượng ngày càng được nâng cao. Phong trào TĐQT còn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và các tổ chức quần chúng trên địa bàn tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu truyền thống, tìm hiểu pháp luật, thi báo cáo viên, tuyên truyền viên, giáo viên giảng dạy chính trị giỏi… LLVT huyện chấp hành nghiêm các chế độ quy định xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật; 100% cơ quan, đơn vị không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đoàn kết nội bộ và đoàn kết quân dân tốt. Từ năm 2012 đến nay, Ban CHQS huyện giữ vững danh hiệu “Đơn vị văn hóa”, 100% gia đình cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện và 90% gia đình cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; vũ khí trang bị kỹ thuật được quản lý chặt chẽ, không để xảy ra cháy nổ hoặc mất an toàn giao thông.

Những kết quả đạt được từ phong trào TĐQT đã động viên cán bộ, chiến sĩ trong LLVT huyện chấp hành nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xử trí kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt, phong trào TĐQT gắn với phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã góp phần thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa lực lượng quân sự với công an trong giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống diễn biến hòa bình. Khí thế thi đua sôi nổi của LLVT huyện Yên Lạc thời gian qua đã góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Bình Duyên