Huyện Bình Xuyên: Phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017

02:06 | 19/06/2017
|

Ngày 19/6/2017, huyện Bình Xuyên tổ chức lễ mít tinh ra quân, diễu hành, phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) năm 2017.


Ngày 19/6/2017, huyện Bình Xuyên tổ chức lễ mít tinh ra quân, diễu hành, phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) năm 2017.

Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017 có chủ đề "Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy" diễn ra từ ngày 1/6 đến hết ngày 30/6, nhằm kêu gọi toàn xã hội quan tâm hơn nữa đến người mắc nghiện ma túy, xóa bỏ thái độ kỳ thị, chung tay hỗ trợ người mắc nghiện cai nghiện hòa nhập cộng đồng; bố trí việc làm phù hợp để giúp những người mắc nghiện cai nghiện thành công, ổn định cuộc sống.

Sau lễ mít tinh, các cán bộ, công nhân, viên chức huyện Bình Xuyên tham gia lễ diễu hành để tuyên truyền, cổ động người dân cùng hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày Quốc tế, toàn dân phòng, chống ma túy trên các tuyến giao thông tại 13 xã, thị trấn trong huyện, với các nội dung như: Tuyên truyền sâu rộng về tác hại của các chất ma túy; chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về công tác phòng, chống ma túy; huy động các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống ma túy; công tác cai nghiện ma túy, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; nhân rộng các mô hình hỗ trợ người mắc nghiện ma túy tại cộng đồng…

Kim Hiền