Xứng danh đơn vị Quyết thắng

11:06 | 19/06/2017
|

Những năm qua, Đảng ủy, UBND thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên) luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng (QSQP), 

Những năm qua, Đảng ủy, UBND thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên) luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng (QSQP), chú trọng xây dựng lực lượng dân quân địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và ổn định về tổ chức; từng bước xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo sự ổn định về chính trị, thúc đẩy KT - XH trên địa bàn ngày càng phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên) thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng trang bị, vũ khí, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Ảnh Trường Khanh

Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Ban CHQS huyện Bình Xuyên, Ban CHQS thị trấn Gia Khánh chủ động tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn ban hành các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác QSQP sát với tình hình thực tế ở cơ sở. Chủ động kiện toàn, xây dựng, củng cố lực lượng dân quân, DBĐV của thị trấn theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, từng bước nâng cao cả về số lượng và chất lượng nhằm đảm bảo chủ động, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống...

Đồng chí Lương Văn Vinh, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS thị trấn Gia Khánh cho biết: Trong công tác QSQP địa phương, công tác xây dựng lực lượng dân quân, DBĐV luôn được Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn quan tâm chú trọng và tập trung chỉ đạo. Các văn bản pháp luật về tổ chức lực lượng dân quân, DBĐV được triển khai thực hiện tốt; chất lượng chính trị, trình độ quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân, DBĐV thị trấn ngày càng được nâng cao. Trong công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, Ban CHQS thị trấn luôn duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Hàng năm, quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Bình Xuyên, Ban CHQS thị trấn đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND thị trấn tổ chức huy động lực lượng dân quân tham gia huấn luyện kết hợp với củng cố hệ thống mô hình học cụ, giáo án bài giảng...

Trong quá trình huấn luyện, Ban CHQS thị trấn luôn coi trọng nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân; thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh chống mọi quan điểm sai trái, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch; nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân, qua đó chủ động phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân địa phương được thực hiện với phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và rèn luyện kỷ luật gắn với yêu cầu nhiệm vụ tác chiến và sẵn sàng chiến đấu. Quá trình huấn luyện đã vận dụng linh hoạt quan điểm kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển KT-XH, QSQP tại địa phương. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và rèn luyện sức khỏe cho lực lượng dân quân... Kết quả kiểm tra huấn luyện dân quân hàng năm, 100% lực lượng tham gia đạt yêu cầu, trong đó có 80% đạt khá, giỏi...

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hàng năm, Ban CHQS thị trấn đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; việc rà soát, quản lý số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ. Việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện theo đúng phương châm “công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật”. Trong 5 năm (2012-2017), trên địa bàn thị trấn Gia Khánh đã có 95 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu được giao, trong đó, có 85% thanh niên viết đơn tình nguyện...

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, Ban CHQS thị trấn tổ chức cho lực lượng dân quân tích cực tham gia công tác dân vận, công tác đền ơn đáp nghĩa; giúp đỡ nhân dân tu sửa đường GTNT, nạo vét kênh mương nội đồng, thu gom rác thải; thường xuyên giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng sửa chữa nhà ở, thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình quân nhân gặp khó khăn; tham mưu cho Đảng ủy, UBND thị trấn bảo đảm các chế độ cho lực lượng dân quân, DBĐV khi tham gia huấn luyện, điều động. Chủ động tham mưu cho Hội đồng chính sách thị trấn thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ trợ cấp cho các đối tượng theo các Quyết định 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm công bằng, chính xác, đúng quy định...

Đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Gia Khánh cho biết: Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền và Ban CHQS huyện, lực lượng dân quân, DBĐV của thị trấn ngày càng được phát triển vững mạnh về chính trị, tư tưởng và ổn định về tổ chức, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao. Các nhiệm vụ QSQP đều được hoàn thành tốt, Ban CHQS thị trấn đã xây dựng được niềm tin với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng thành công thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo sự ổn định, thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững an ninh, chính trị, TTATXH ở địa phương.

Ngô Tuấn Anh