Thôn Đồng Mới bình yên văn hóa

11:06 | 05/06/2017
|

Yên Dương là xã miền núi nằm ở phía Bắc huyện Tam Đảo, có địa bàn giáp ranh với các tỉnh bạn như Tuyên Quang, Thái Nguyên. Toàn xã có hơn 6.300 nhân khẩu, với 2 dân tộc Kinh và Sán Dìu (chiếm 53% dân số) chung sống lâu đời. 

Yên Dương là xã miền núi nằm ở phía Bắc huyện Tam Đảo, có địa bàn giáp ranh với các tỉnh bạn như Tuyên Quang, Thái Nguyên. Toàn xã có hơn 6.300 nhân khẩu, với 2 dân tộc Kinh và Sán Dìu (chiếm 53% dân số) chung sống lâu đời. Những năm qua, kẻ xấu và các thế lực thù địch vẫn tìm cách móc nối, xâm nhập vào địa bàn xã tuyên truyền đạo lạ trái phép nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Trước thực tế đó, năm 2005, mô hình điểm thôn Đồng Mới “Bình yên văn hóa” được chính quyền xã xây dựng thành công, hoạt động hiệu quả.

Lực lượng Công an xã Yên Dương phối hợp với Tổ liên gia tự quản thôn Đồng Mới kiểm tra tình hình ANTT trên địa bàn. Ảnh Toàn Nguyễn

 

Sau khi mô hình đi vào hoạt động, tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại thôn Đồng Mới (có 90% dân số là đồng bào dân tộc Sán Dìu) cơ bản ổn định. Người có uy tín trong thôn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và mọi quy định tại địa phương; tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, chung tay xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng NTM, nuôi dạy con cháu không vi phạm pháp luật; động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; giải quyết những mâu thuẫn của nhân dân trong thôn; phát huy bản sắc của người dân tộc; tích cực tham gia giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng khu dân cư; tích cực tham gia tố giác tội phạm. Các ban ngành, đoàn thể trong thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thường xuyên phối hợp với lực lượng công an xã tuần tra, canh gác vào các ngày lễ, Tết để đảm bảo ANTT cho nhân dân vui chơi….

10 năm qua, mô hình thôn Đồng Mới "Bình yên văn hóa" không còn tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, các tệ nạn khác được kiềm chế, các vụ việc xảy ra trong thôn giảm so với các năm trước cả về số vụ và đối tượng. Tình làng nghĩa xóm bền chặt hơn; mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, sinh hoạt ảnh hưởng đến ANTT ở thôn đều được người có uy tín trong thôn giải quyết thấu tình đạt lý trên cơ sở đề cao tình làng, nghĩa xóm, họ tộc. Bà con nhiệt tình giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, tích cực đóng góp quỹ xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt các thành viên trong mô hình đã vận động bà con tặng quà cho các cháu thi đỗ vào đại học, cao đẳng và đạt học sinh giỏi hàng năm. Phong trào văn hóa văn nghệ ở thôn dân cư sôi nổi, thường xuyên giao lưu giữa các dòng họ với nhau. Thôn thành lập CLB văn nghệ hát Soọng cô, hàng năm giao lưu với các tỉnh bạn nhằm ôn lại, giữ gìn bản sắc dân tộc.

Hàng năm, thôn Đồng Mới tổ chức cho bà con nhân dân ký cam kết về ANTT, bảo vệ môi trường, phòng chống các loại tội phạm, phòng cháy, chữa cháy; tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị, giúp công an xã kịp thời xác minh, giải quyết nhiều vụ việc gây rối trật tự công cộng, đã kiềm chế được vi phạm pháp luật, xóa bỏ được những hủ tục, lạc hậu của người dân tộc. 100% các hộ dân của thôn đăng ký gia đình mẫu mực, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, 95% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa.

Từ thành công của mô hình, đồng chí Khổng Minh Hoạch, Chủ tịch UBND xã Yên Dương cho biết: Chỉ khi nào người dân tự nhận thức rõ trách nhiệm, tích cực tham gia thì phong trào mới được duy trì lâu dài, bền vững, hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác đảm bảo ANTT phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và kiên trì; tranh thủ, phát huy vai trò của những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; không ngừng quan tâm, chú trọng, nâng cao nhận thức trong nhân dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch trong việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, để phá hoại khối đại đoàn kết.

Khánh Linh